ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Γλώσσες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Εταιρεία » Οικονομικά στοιχεία

 

 Η Εταιρεία παρουσιάζει από χρονιά σε χρονιά αλματώδη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, τόσο του κύκλου εργασιών της όσο και των καθαρών της κερδών. Με βάση πρόσφατα οικονομικά στοιχεία ο ετήσιος κύκλος εργασιών προβλέπεται να ανέρθει σε περίπου 6 εκ ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 2 εκ. ευρώ.

Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της Εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 4,5 εκ. ευρώ.