ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Γλώσσες
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Συμβάσεις με εναλλατικά συστήματα

Η ΠΕΡΜΕ HELLAS υιοθετώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και σεβόμενη τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων έχει συνάψει συμβάσεις με τα ακόλουθα συστήματα :

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
www.herrco.gr
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ www.electrocycle.gr
ECOELASTIKA.  (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών) www.ecoelastika.gr/
  ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) www.eltepe.gr