ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Ειδικά απορριμματοφόρα MSTS-Packer

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MSTS

 

H αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει την μετάβαση απο την υπάρχουσα κατάσταση σε πιό εξελιγμένη μέθοδο αποκομιδής και μεταφοράς. Τα οχήματα αποκομιδής πρέπει να έχουν πλήρη παραγωγικότητα και δεν μπορούν να δεσμεύονται στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ (νεκρός χρόνος).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ανεξαρτοποίηση των διαδικασιών συλλογής από την μεταφορά, η αποκομιδή βασίζεται στο σύστημα συγκέντρωσης σε κλειστά εναλλασσόμενα container, όπου τα απορρίμματα εγκλωβίζονται και συμπιέζονται με ικανή συμπίεση με σύστημα «κινητής πρέσσας». Ετσι συνδυάζεται η μηχανική αποκομιδή με ένα ευέλικτο και λειτουργικό σύστημα μεταφόρτωσης των απορριμμάτων.

Το σύστημα παρέχει αυτονομία των διαφόρων λειτουργικών σταδίων εφόσον επιτρέπει την προσωρινή, ασφαλή και υγιεινή αναμονή των απορριμμάτων (μέσα στα κλειστά container) εντός των ορίων ενός Δήμου παρέχοντας την δυνατότητα μεταφοράς τους σε διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν χωρίς την δέσμευση των οχημάτων αποκομιδής.

Η μεθοδολογία του συστήματος MSTS είναι η σύγχρονη απάντηση, προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο μηχανικής αποκομιδής. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μονάδες :

 

  • οχήματα αποκομιδής PACKER (ειδικού τύπου όχημα)
  • αποθηκευτικά μέσα (κάδοι μηχανικής αποκομιδής, κλειστά απορριμματοκιβώτια (PACKER CONTAINER) και Press Containers (με μηχανισμό συμπίεσης) για τον εγκλωβισμό των συλλεγόμενων απορριμμάτων
  • συρμοί μεταφοράς (ειδικού τύπου) που αποτελούνται απο τον ελκυστήρα TRANSPORT LIFT και το ρυμουλκόμενο (TRAILER) για την μεταφορά των container.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το MSTS είναι ένα συγκρότημα οχημάτων και μηχανημάτων που δίνουν την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση στην συλλογή-μεταφόρτωση και μεταφορά των οικιακών, ογκωδών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τα προγράμματα αποκομιδής, τα απορρίμματα συλλέγονται απο ειδικού τύπου απορριμματοφόρα (PACKER), τα οποία διαθέτουν ειδική υπερκατασκευή (πρέσσα συμπίεσης με διαιρούμενο κλειστό και στεγανό απορριμματοκιβώτιο – PACKER CONTAINER). Στο εσωτερικό του PACKER CONTAINER αποθηκεύονται (μετά απο συμπίεση) τα συλλεγόμενα απορρίμματα.

Τα πληρούμενα container εναλλάσσονται με άδεια, από το όχημα PACKER σε χώρο (απαιτεί έκταση μόνο 1.000 εώς 1.500 Μ2 περίπου) που βρίσκεται εντός των ορίων των προγραμμάτων αποκομιδής και στη συνέχεια, ειδικός συρμός (ελκυστήρας με ρυμουλκόμενο) μεταφέρει τα πληρούμενα container, ανά τρία προς τον ΧΥΤΑ, ενώ το απορριμματοφόρο PACKER μπορεί να συνεχίσει απερίσπαστα το έργο αποκομιδής χωρίς να απασχολείται με τις εργασίες μεταφοράς.

Έτσι με τη χρήση του παραπάνω συστήματος, επιτυγχάνεται ο συνδυασμός μηχανικής αποκομιδής και μεταφόρτωσης, χωρίς να απαιτούνται πάγιες μηχανο-κτιριολογικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα μεγάλη έκταση για τις εναλλαγές των container. Επίσης αποφεύγεται η έκθεση των απορριμμάτων στις περιβαλλοντικές συνθήκες (αέρας, ζέστη κλπ) διότι τα συλλεγόμενα απορρίμματα βρίσκονται εγκλωβισμένα με ασφαλή και στεγανό τρόπο μέσα στα container αποφεύγοντας έτσι και τις κοινωνικές αντιδράσεις.