ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

  Κέντρα διαλογής

  Λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

  Ανακυκλώσιμα υλικά

  Ανάκτηση και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα)

  Μεταφόρτωση και μεταφορά

  Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών αποβλήτων με την χρήση μηχανημάτων μεταφόρτωσης, μεγάλων απορριμματοκιβωτίων και οχημάτων μεταφοράς

  Διάθεση αποβλήτων

  Υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων ανάλογα με την φύση τους

  Διαχείριση αποβλήτων

  Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών & επικίνδυνων αποβλήτων

  Προγράμματα ανακύκλωσης

  Σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στις επιχειρήσεις με εφαρμογή διαδικασιών διαλογής στην πηγή, συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας

  Ο στόλος μας

  Ο στόλος των ειδικών οχημάτων και των λοιπών ειδικευμένων και βοηθητικών μηχανημάτων είναι σύγχρονος και επανδρώνεται συνεχώς.