ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Ανάκτηση και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα)
  • Σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στις επιχειρήσεις με εφαρμογή διαδικασιών διαλογής στην πηγή, συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας.
  • Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς
  • Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών αποβλήτων με την χρήση μηχανημάτων μεταφόρτωσης, μεγάλων απορριμματοκιβωτίων και οχημάτων μεταφοράς .
  • Υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων ανάλογα με την φύση τους
  • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών & επικίνδυνων αποβλήτων
  • Συμβουλευτική προστασίας περιβάλλοντος