ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Η Εταιρεία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της μέχρι σήμερα επιτυχούς πορείας της οφείλεται στο προσωπικό που απασχολεί.

 

Για τον λόγο αυτό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, πολλές φορές μέσα από αντίξοες συνθήκες, έτσι ώστε να διαμορφώσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, προσφέροντας ανταγωνιστικές συνθήκες απασχόλησης, επιβραβεύοντας την προσπάθεια των εργαζομένων και γενικά διαμορφώνοντας ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

 

Το προσωπικό που απασχολείται είναι έμπειρο και ειδικευμένο και πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται και επιβάλλονται κατά περίπτωση από τη σχετική νομοθεσία.

 

Πέραν του μονίμου προσωπικού εργάζονται και άτομα με ειδική σύμβαση εργασίας.

 

  • Οικονομολόγοι
  • Μηχανικοί
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Μελετητές για επεξεργασία ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων