ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Συμβάσεις με εναλλακτικά συστήματα

 

Η ΠΕΡΜΕ HELLAS υιοθετώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις αλλά και σεβόμενη τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων έχει συνάψει συμβάσεις με τα ακόλουθα συστήματα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

www.herrco.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

www.electrocycle.gr

ECOELASTIKA  (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών)

www.ecoelastika.gr

ΕΝΔΗΑΛΕ  (Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Α.Ε. )

www.endiale.gr