ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Η επιτυχής πορεία της ΠΕΡΜΕ HELLAS έχει βασιστεί σε δύο βασικούς άξονες:

 

  • στις υποδομές της εταιρείας
  • στην αρτιότητα των ανθρώπινων πόρων

 

Εξαιτίας των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων η ΠΕΡΜΕ HELLAS έχει επενδύσει σε εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύπτει πάντα κάθε ανάγκη σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια.

 

Ο στόλος των ειδικών οχημάτων και των λοιπών ειδικευμένων και βοηθητικών μηχανημάτων είναι σύγχρονος και επανδρώνεται συνεχώς.

 

Ο συνολικός αριθμός των διαφόρων απορριμματοκιβωτίων ανέρχεται περίπου σε 1500.

 

Ο εξοπλισμός και η οργάνωση των υπηρεσιών απαιτεί έμπειρα στελέχη με γνώση του αντικειμένου και με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος που είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών.