ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Πειραιάς (Κεντρικά γραφεία)

 

Ασπρόπυργος (Διοικητικές υπηρεσίες)

 

Ασπρόπυργος (Logistic Center – Δυτικής Αττικής)

 

Εγκατάσταση παραλαβής και ταξινόμησης ανακυκλωσίμων υλικών που καταλαμβάνει έκταση 23.000 τ.μ. ενώ χρησιμεύει και ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων, μηχανημάτων και containers. Στον ίδιο ως άνω χώρο λειτουργεί και γραφείο κίνησης μέσω του οποίου εξυπηρετείται καθημερινά το σύνολο των πελατών της.

 

Ριτσώνα (Κέντρο Διαλογής / Παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων)

 

Αντιμετωπίζοντας το τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και την υποχρέωση για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία που επιβάλλει την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, με αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, η εταιρεία μας αποφάσισε να επενδύσει στην δημιουργία ενός σύγχρονου εργοστασίου ανακύκλωση και παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων από απόβλητα για ενεργειακή αξιοποίηση που θα αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

 

Υποκατάστημα Ρόδου

 

Έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα στην νήσο της Ρόδου από το καλοκαίρι του 2005, η εταιρία έχει δημιουργήσει σημαντική υποδομή με συγχρονη μονάδα ανακύκλωσης και επάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα οχήματα, σάρωθρα, ελαφρά φορτηγά και καδοπλυντήριο όχημα) με σκοπό την κάλυψη όλων των αναγκών του νησιού.

 

Παράλληλα η εταιρεία μας εξυπηρετεί και πελάτες του ιδιωτικού τομέα supermarket, ξενοδοχειακές μονάδες προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης.

 

Το υποκατάστημα απασχολεί έμπειρο προσωπικό για την παροχή των συμβατικών εργασιών.