ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Πειραιάς (Κεντρικά γραφεία)

 

Ασπρόπυργος (Διοικητικές υπηρεσίες)

 

Ασπρόπυργος (Logistic Center – Δυτικής Αττικής)

 

Η Εταιρεία μισθώνει στον Ασπρόπυργο Αττικής οικόπεδο έκτασης 10.000 τμ , το οποίο χρησιμεύει ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων, μηχανημάτων και containers. Στον ίδιο ως άνω χώρο λειτουργεί και γραφείο κίνησης μέσω του οποίου εξυπηρετείται καθημερινά το σύνολο των πελατών της.

 

Οινόφυτα (Κέντρο Διαλογής)

 

Προβλέποντας το τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και την υποχρέωση για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία που επιβάλλει την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, με αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, η εταιρεία μας αποφάσισε να επενδύσει στην δημιουργία ενός σύγχρονου εργοστασίου ανακύκλωσης που θα αποφέρει και οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

 

Υποκατάστημα Ρόδου

 

Έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα στην νήσο της Ρόδου από το καλοκαίρι του 2005, με την ανάληψη του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων & οδοκαθαρισμού» για λογαριασμό του Δήμου Αρχαγγέλου, η εταιρία έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική υποδομή με οργανωμένο γραφείο στην πόλη της Ρόδου, μόνιμη παρουσία ενός υπευθύνου έργων και επάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα οχήματα, σάρωθρα, ελαφρά φορτηγά και καδοπλυντήριο όχημα).

 

Παράλληλα η εταιρεία μας εξυπηρετεί και πελάτες του ιδιωτικού τομέα supermarket, ξενοδοχειακές μονάδες προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης.

 

Το υποκατάστημα απασχολεί έμπειρο προσωπικό για την παροχή των συμβατικών εργασιών.