ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης

Για την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών η εταιρία επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό που συνεχόμενα συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανάπτυξη της δραστηριότητας. Σήμερα, ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από ένα σύνολο 1500 ανοικτού ή κλειστού τύπου απορριμματοκιβώτια διάφορων χωρητικοτήτων.

  • τροχήλατοι κάδοι από 240 έως 1100 lit
  • ανοικτά μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 10 m³ τύπου Skip
  • ανοικτά μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 7-10-20-35 m³
  • κλειστά μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 10-20 m³ τύπου πρέσας
  • κλειστά μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 20 m³ τύπου Packer