ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

H εταιρεία διαθέτει για κάθε έργο και κάθε ανάγκη τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι άνθρωποι της συμβουλεύουν τους πελάτες μας για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων τους καθώς έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού κάθε φορά ανάλογα με το έργο πάντα σε συνεργασία με αυτόν.

 

Για την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών η εταιρία επενδύει σε σύγχρονο εξοπλισμό που συνεχόμενα συμπληρώνεται σύμφωνα με την ανάπτυξη της δραστηριότητας. Σήμερα, ο διαθέσιμος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από ένα σύνολο 1500 ανοικτού ή κλειστού τύπου απορριμματοκιβώτια διάφορων χωρητικοτήτων, καθώς και διαφόρων τύπων οχημάτων, όπως: απορριμματοφόρα οχήματα, φορτηγά ειδικού τύπου (Haken) κτλ.

 

Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός περιγράφεται ως ακολούθως:

 

Οχήματα συλλογής και μεταφοράς

 

 • Ειδικά απορριμματοφόρα MSTS-Packer,με κλειστά φορτό-εκφορτούμενα Packer Container 20 m³
 • Κλασσικά απορριμματοφόρα (κλειστά), τύπου πρέσας
 • Ειδικά οχήματα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και υδραυλικό γερανό με αρπάγη
 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων  (τύπου Skip-loader)
 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (τύπου roll on-roll off)
 • Κινητοί σταθμοί μεταφόρτωσης

 

Λοιπά ειδικευμένα μηχανήματα καθαριότητας

 

 • Ειδικά οχήματα πλύσης και απολύμανσης κάδων
 • Σάρωθρα
 • Συμπιεστές δεματοποίησης
 • Φορτωτές, αρπάγες, κλάρκ
 • Μηχανισμοί τεμαχισμού ογκωδών κλαδιών και απορριμμάτων
 • Μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού ή κρύου νερού

 

Λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός

 

 • μονάδες πλύσης με υψηλή πίεση κρύου/ζεστού νερού
 • φορτηγάκια συνεργείου
 • φορτηγάκια μεταφοράς προσωπικού
 • ΙΧ οχήματα