ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγμένος παραλήπτης, οφείλετε να μην το αντιγράψετε, αναμεταδώσετε, χρησιμοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του. Οφείλετε να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του και αμέσως να διαγράψετε το αντίγραφο από το σύστημά σας.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι οποιεσδήποτε θέσεις ή απόψεις που παρατίθενται στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκφράζουν αποκλειστικά το συντάκτη του και δεν αντιπροσωπεύουν, άνευ ετέρου, την PERME HELLAS A.E

Τέλος, ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα σε αυτό αρχεία. Η PERME HELLAS A.E αρνούνται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από ιό που ενδεχομένως διαδοθεί από το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

DISCLAIMER

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you are not the intended recipient, you should not copy it, re-transmit it, use it or disclose its contents, you should notify the sender of receiving the email in error, and immediately delete the copy from your system.

Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of PERME HELLAS SA.

Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses PERME HELLAS S.A. accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

Please consider the environment before printing