ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Ειδικά οχήματα πλύσης και απολύμανσης κάδων

Το πλυντήριο κάδων απορριμμάτων τύπου JET 40 H είναι το πλέον σύγχρονο πλυντήριο και το πλέον αποτελεσματικό στην εσωτερική και εξωτερική πλύση των κάδων, καθώς και για πλύσιμο δρόμων και πλατειών.

Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις δύσκολες απαιτήσεις και στις ιδιομορφίες που παρουσιάζει το έργο πλύσης κάδων.

Η κατασκευή της μονάδας είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί εν κινήσει με αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία με τα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων και την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου απασχόλησης του μηχανήματος.

To όχημα στο οποίο είναι τοποθετημένη η υπερκατασκευή είναι του οίκου IVECO Spa τύπου 120 Ε 18 τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Εuro 3.