ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Το πολλαπλών εφαρμογών απορριμματοκιβώτιο SKIP είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συλλογή διαφόρων στερεών απορριμμάτων κυρίως ογκωδών και βαρέως τύπου καθώς και αχρήστων αντικειμένων. ...

Το πλυντήριο κάδων απορριμμάτων τύπου JET 40 H είναι το πλέον σύγχρονο πλυντήριο και το πλέον αποτελεσματικό στην εσωτερική και εξωτερική πλύση των κάδων, καθώς και για πλύσιμο δρόμων και πλατειών....

Πρόκειται για οχήματα συρμούς αποτελούμενα από τον ελκυστήρα και από το ρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να μεταφέρουν σε κάθε δρομολόγιο συνδυασμό κοντέινερ συνολικής χωρητικότητας έως 70 m³:...

Πρόκειται για κλειστού τύπου απορριμματοφόρα για την μηχανική ή χειρωνακτική αποκομιδή απορριμμάτων με οπίσθια φόρτωση. Η κιβωτάμαξα χωρητικότητας 12 έως 16 m³ είναι πλήρως στεγανή....