ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Πρόκειται για οχήματα συρμούς αποτελούμενα από τον ελκυστήρα και από το ρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να μεταφέρουν σε κάθε δρομολόγιο συνδυασμό κοντέινερ συνολικής χωρητικότητας έως 70 m³:...

Πρόκειται για κλειστού τύπου απορριμματοφόρα για την μηχανική ή χειρωνακτική αποκομιδή απορριμμάτων με οπίσθια φόρτωση. Η κιβωτάμαξα χωρητικότητας 12 έως 16 m³ είναι πλήρως στεγανή....