ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Το πολλαπλών εφαρμογών απορριμματοκιβώτιο SKIP είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συλλογή διαφόρων στερεών απορριμμάτων κυρίως ογκωδών και βαρέως τύπου καθώς και αχρήστων αντικειμένων. ...