ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Ανοικτά μεταλλικά απορριμματοκιβώτια 7-10-20-35 m³

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στα μεταλλικά, ανοικτού τύπου, κοντεϊνερ χωρητικότητος 35 m³, τύπου MULTI-CONTAINER (MC35).

Το πολλαπλών εφαρμογών κοντεϊνερ MC είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μεταφορά διαφόρων στερεών απορριμμάτων (οικιακών και ογκωδών). Είναι το ιδανικό μέσο για την συγκέντρωση και αποθήκευση διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών απορριμ-μάτων, οικιακών ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, συσκευές, κλπ).

Το κοντεϊνερ MC είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN 30.722 και είναι εγγυημένο για πλήρη συμβατότητα λειτουργίας με οχήματα μεταφοράς εφοδιασμένα με μηχανισμό φορτο-εκφόρτωσης (hook roll on-roll off). Για τον σκοπό αυτό φέρει τις απαραίτητες διατάξεις για τις διαδικασίες ασφαλούς φορτο-εκφόρτωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία και εύκολη σε χειρισμό η φόρτωσή του και η εναπόθεση του επί εδάφους.

Το σχετικά χαμηλό βάρος του διασφαλίζει επαρκή περιθώριο ωφέλιμου φορτίου για την οδική μεταφορά μιας ικανοποιητικής ποσότητας απορριμμάτων, λόγω των περιορισμών του Κ.Ο.Κ. για μέγιστο επιτρεπτό μικτό φορτίο οχημάτων.

Το κοντεϊνερ MC, έχει μέγιστη αντοχή στην χρήση και στον χρόνο λόγω της ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής από κεκραμμένους και αναπτυγμένους χάλυβες, κατηγορίας STAHL 37, μεγάλης αντοχής σε τάση και εφελκυσμό. Η σύνδεση των επί μέρους τμημάτων γίνεται με συγκόλληση σε πλήρεις λειασμένες ραφές χωρίς διακοπές.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί στον σχεδιασμό και στην κατασκευή για την ομοιό-μορφη και ομοιογενή κατανομή των μηχανικών ιδιοτήτων σε κάθε σημείο του κοντεϊνερ με αποτέλεσμα την αποφυγή δημιουργίας ευαίσθητων και ευπαθών σημείων. Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής με κατάλληλες ενισχύσεις διασφαλίζουν άριστες μηχανικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις και στρεβλώσεις, από εσωτερικές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την πλήρωση με βαρέως τύπου φορτία και εξωτερικές καταπονήσεις που ασκούνται κατά τα διάφορα στάδια φορτο-εκφόρτωσης.

Για λόγους ασφαλείας η κατασκευή έχει την αντοχή φορτίου έως 15 ton περίπου.