ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Ανοικτά container 10m3 – Skip loader

Το πολλαπλών εφαρμογών απορριμματοκιβώτιο SKIP είναι ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συλλογή διαφόρων στερεών απορριμμάτων κυρίως ογκωδών και βαρέως τύπου καθώς και αχρήστων αντικειμένων. Είναι το ιδανικό μέσο για την συγκέντρωση και αποθήκευση διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων, οικιακών ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, συσκευές, κλπ) και μπαζών απο οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους μεγάλης περιοδικής συγκέντρωσης απορριμμάτων (εμπορικά κέντρα, λαϊκές αγορές, χώροι πρασίνου, κλπ). Επίσης με ειδική διαμόρφωση (σκέπαστρα μα θυρίδες) το SKIP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κάδος για την συγκέντρωση διάφορων ανακυκλωσίμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικά κλπ).

Το SKIP είναι εγγυημένο για πλήρη συμβατότητα λειτουργίας με οχήματα συλλογής και μεταφοράς εφοδιασμένα με μηχανισμό φορτο-εκφόρτωσης τύπου Skip-Loader (με 2 περιστρεφόμενους υδραυλικούς βραχίονες και αλυσίδες) και για τον σκοπό αυτό φέρει τις απαραίτητες διατάξεις (κατά DIN 30.720) για τις διαδι-κασίες ασφαλούς φορτο-εκφόρτωσης.

Διαθέτει κατάλληλη αντοχή στην χρήση και στον χρόνο λόγω της ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής απο χαλυβδόφυλλα STAHL 37, μεγάλης αντοχής σε τάση και εφελκυσμό. Η σύνδεση των επί μέρους τμημάτων γίνεται με συγκόλληση σε πλήρεις λειασμένες ραφές χωρίς διακοπές. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί στον σχεδιασμό και στην κατασκευή για την ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή των μηχανικών ιδιοτήτων σε κάθε σημείο του SKIP με αποτέλεσμα την αποφυγή δημιουργίας ευαίσθητων και ευπαθών σημείων.

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής με κατάλληλες ενισχύσεις διασφαλίζουν άριστες μηχανικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις και στρεβλώσεις, απο εσωτερικές πιέσεις που αναπτύσσονται κατά την πλήρωση με βαρέος τύπου φορτία και εξωτερικές καταπονήσεις που ασκούνται κατά τα διάφορα στάδια φορτο-εκφόρτωσης. Για λόγους ασφαλείας η κατασκευή έχει την ανοχή φορτίου εώς ton περίπου.