ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων τύπου Skip-container

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για ειδικού τύπου οχήματα για την φορτο-εκφόρτωση και μεταφορά κοντεϊνερ τύπου Skip-container.

Aναλόγως με τον τύπο της υπερκατασκευής, η εταιρία μας χρησιμοποιεί διαξονικά πλαίσια οχήματα MERCEDESπρόσφατης κατασκευής, ικανού μικτού βάρους (16 ton) που επιτρέπει την σύννομη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου 7,5 ton απορριμμάτων περίπου και μεγάλης ισχύς κινητήρα (190 έως 220 PS).

Ολα τα οχήματα διαθέτουν νόμιμες άδειες κυκλοφορίας για την μεταφορά απορριμμάτων και είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση (τακτική συντήρηση).

Είναι κατηγορίας οδήγησης προωθημένου τύπου. Επειδή τα οχήματα κινούνται στην πόλη και στους ΧΔΑ υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κυκλοφορίας, έχουν σχετικά μικρή ακτίνα στροφής και ελαφρύ τιμόνι υδραυλικού τύπου, για να μπορεί σύνολο του συρμού να κάμπτει σε στενούς δρόμους χωρίς ταλαιπωρία των οδηγών.