ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Κλασσικά απορριμματοφόρα (κλειστά), τύπου πρέσας

Κλασσικά απορριμματοφόρα (κλειστά), τύπου πρέσας

 

Πρόκειται για κλειστού τύπου απορριμματοφόρα για την μηχανική ή χειρωνακτική αποκομιδή απορριμμάτων με οπίσθια φόρτωση. Η κιβωτάμαξα χωρητικότητας 12 έως 16 m³ είναι πλήρως στεγανή.

Το σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στην κιβωτάμαξα λειτουργεί με το σύστημα πρέσσας.

Αναλόγως με τον τύπο της υπερκατασκευής, η εταιρία μας χρησιμοποιεί πλαίσια οχήματα MERCEDES- IVECO – VOLVO πρόσφατης κατασκευής, διαξονικά ή τριαξονικά, ικανού μικτού βάρους (16 έως 22 ton) που επιτρέπει την σύννομη μεταφορά ωφέλιμου φορτίου από 4,5 έως 10 ton απορριμμάτων και μεγάλης ισχύς κινητήρα (190 έως 240 PS).

Ολα τα οχήματα διαθέτουν νόμιμες άδειες κυκλοφορίας για την μεταφορά απορριμμάτων και είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση (τακτική συντήρηση).

Είναι κατηγορίας οδήγησης προωθημένου τύπου. Επειδή τα οχήματα κινούνται στην πόλη και στους ΧΔΑ υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κυκλοφορίας, έχουν σχετικά μικρή ακτίνα στροφής και ελαφρύ τιμόνι υδραυλικού τύπου, για να μπορεί σύνολο του οχήματος να κάμπτει σε στενούς δρόμους χωρίς ταλαιπωρία των οδηγών.