ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Οχήματα συλλογής και μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων

Πρόκειται για οχήματα συρμούς αποτελούμενα από τον ελκυστήρα και από το ρυμουλκούμενο όχημα, που μπορεί να μεταφέρουν σε κάθε δρομολόγιο συνδυασμό κοντέινερ συνολικής χωρητικότητας έως 70 m³:

 

Ελκυστήρας

 

 

Ρυμουλκούμενο

 

1 Packer container 20 m³ 2 Packer containers 20 m³
1 ανοικτό container 35 m³ 1 ανοικτό container 35 m³
1 κλειστό container 30 m³
1 ανοικτό container 20 m³ 2 ανοικτά containers 20 m³
1 ανοικτό container 10 m³ 2 ανοικτά containers 10 m³
1 Press container 20 m³ 1 Press container 20 m³
1 Press container 10 m³ 1 Press container 10 m³

Η εν γένει κατασκευή και το ίδιο βάρος του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας είναι τέτοια που επιτρέπει την σύννομη μεταφορά συνολικού μέγιστου ωφέλιμου φορτίου απορριμμάτων από 21 έως 25 ton, ανά διαδρομή.

Επίσης η κατασκευή του συρμού είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση μεταφορών σε μακρινές αποστάσεις εντός χώρας και για λειτουργία στις δυσμενείς συνθήκες ΧΥΤΑ. Ο συρμός μεταφέρει τα κοντεϊνερ στο χώρο τελικής ή προσωρινής διάθεσης (π.χ ΧΥΤΑ, κέντρο ανακύκλωσης, χώρος αποθήκευσης, κλπ) όπου θα εκκενώνονται και στη συνέχεια θα τα φορτώνει και μεταφέρει άδεια στο χώρο εναλλαγής ή μεταφόρτωσης.

Ο ελκυστήρας είναι εφοδιασμένος με υπερκατασκευή υδραυλικού μηχανισμού φορτο-εκφόρτωσης LIFT τύπου Hook Roll on – Roll off που λειτουργεί με σύστημα υδραυλικά ανατρεπόμενου φορείου/ πλαισίου σε συνδυασμό γάντζου και ράουλων ολίσθησης, με αυτόματο σύστημα ασφάλισης των κοντέινερ επί του φορείου-πλαισίου.

Ο μηχανισμός LIFT έχει την δυνατότητα φορτο-εκφόρτωσης όλης της γκάμας των εναλλασσόμενων εξοπλισμών του συστήματος M.S.T.S. και όλων των κοντέινερ που συμβαδίζουν με τις σχετικές προδιαγραφές DIN 30.722. Eιδικότερα, το LIFT διαχειρίζεται τα κλειστού τύπου κοντέινερ Packer containers (20 m³) ή κλειστού τύπου κοντέινερ 30m³, ανοικτού τύπου κοντέινερ (multicontainers χωρητικότητας από 7 έως 35 m³), Press-containers, δεξαμενές υγρών, σιλό καθώς και πλατφόρμες (multiplatform).

Έτσι με την βοήθεια του LIFT, ο συρμός είναι ένα όχημα μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά του ευρύτερου φάσματος απορριμμάτων (οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά, ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη και ειδικά απόβλητα).